Vittinge skola organiserar
om för framtiden

Vittinge skola. En gul gammeldags skolbyggnad i sommarmiljö.

Vittinge skola är en av våra minsta skolenheter. Idag går 41 elever på skolan från förskoleklass till årskurs 3. I höstas beslutade barn- och utbildningsnämnden att Vittinge skola tillsammans med Harbo skola skulle börja arbeta i så kallad B-form, där flera årskurser går tillsammans. Den organisationen börjar nu ta form.

- Vi har en liten elevgrupp här på skolan och vi tittar på hur vi bäst kan anpassa oss till B-form och samtidigt samarbeta med förskolan som vi så småningom kommer att integreras med i de nya lokalerna. Vi organiserar också om för en budget i balans. Färre barn ger minskad skolpeng och det måste vi anpassa oss efter. Det här är ett arbete som kommer att innebära förändringar för både elever och våra medarbetare, säger Anna-Lena Oscarsson, rektor för Vittinge- och Morgongåva skolor.

Samarbete med förskolan

Förändringen kommer att innebära att två tjänster försvinner från skolan, en inom skolan och en inom fritidsverksamheten. En risk- och konsekvensanalys har gjorts och skolan har tittat på de frågor som uppstått. Det är just för fritidsdelen som skolan nu inleder ett samarbete med Vittinge förskola.
- Det uppkom tidigt frågor om ensamarbete på fritids när de går från tre tjänster till två. Då startade en dialog med förskolan och vi kom fram till att lämning tidigt på morgonen och hämtning lite senare på eftermiddagen kan ske på förskolan. Dessa tider är det också färre barn och vi minskar ner antalet timmar som ensamarbete förekommer. Jag är säker på att både skolan och förskolan vinner på ett närmare samarbete, säger Anna-Lena Oscarsson.

Föräldramöte om förändringarna

Under veckan har rektor och biträdande rektor Sofie Lindberg haft ett föräldramöte om förändringarna och både Anna-Lena och Sofie förstår att de väcker känslor.
- Självklart förstår jag att sådana här förändringar skapar frågor och oro och det är viktigt att vi kan ge svar och förklara varför vi gör förändringarna och hur det kommer att fungera nu. Nu ska vi jobba oss in i den nya organisationen och vårt främsta fokus är att vi ska ha fortsatt bra pedagogisk verksamhet och att våra elever ska känna sig lugna och trygga på skolan och fritids.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås