Nu kan du lämna anbud på att bygga par- eller radhus i Horrsta norra i Heby tätort

Nu bjuder Heby kommun in till att lämna anbud på att bygga par-/radhus vid Horrsta Norra i Heby tätort. Vi säljer marken eftersom vi vill utveckla Heby tätort med bostäder. Lämna anbudet senast 20 april 2023.

Nu kan du lämna anbud på att bygga par- eller radhus vid Horrsta norra i Heby tätort. Vi säljer marken eftersom vi vill utveckla Heby tätort med fler bostäder. Vi har för avsikt att upprätta ett marköverlåtelseavtal med den vinnande anbudslämnaren.

Vi vill ha ditt anbud senast 20 april 2023 kl. 12.00.

Hela inbjudan till anbudstävlingen hittar du här Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Om området

Området är cirka 10 500 kvadratmeter och ligger cirka 500 meter från Heby centrum. Det är planlagt enligt detaljplan DP 394 Horrsta norra, del av Horrsta 4:36 och det är kommunen som äger det idag.

Heby har goda kommunikationer till övriga orter i kommunen samt till
Uppsala, Sala, Västerås och Enköping. I Heby finns även nödvändig service,
idrottsanläggningar och butiker.

Här hittar du mer information och kontaktperson om du har frågor

Utdrag ur plankarta, Markanvisningsområdet är rödmarkerat

Utdrag ur plankarta, Markanvisningsområdet är rödmarkerat

Kartbild över markanvisningsområdet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 februari 2023
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord