Klartecken för ny- och ombyggnation av Harbo förskola och skola

Händer håller i jord

Hebyfastigheter får igångsättningstillstånd att investera i ny- och ombyggnad av skolan i Harbo.

Den 7 februari tog kommunfullmäktige beslut om att ge Hebyfastigheter igångsättningstillstånd för en ny- och ombyggnation av Harbo skola. Projektet innebär både en på och en utbyggnad av den befintliga skolbyggnaden. Efter färdigställande kommer de nya lokalerna att rymma 110 förskolebarn och 196 elever. Nybyggnationen beräknas ta cirka 18 månader efter avtalsteckning och en investering på 115 miljoner kronor .

Bakgrund

Under våren 2019 genomfördes en skolstrukturutredning för hela kommunen. Med stöd bland annat i den utredningen beslutade utbildningsnämnden vid sitt sammanträde i oktober 2019 att skol- och förskoleverksamhet skulle bedrivas även fortsättningsvis på orterna Vittinge, Morgongåva, Heby, Tärnsjö, Östervåla och Harbo. Vid sammanträde i januari 2020 beslutade utbildningsnämnden att uppdra åt förvaltningen att projektera för förskola och skola i Harbo.

- Harbo skola och förskola har varit i behov av en rejäl översyn sen länge. Förskolan har haft tillfälliga lösningar som blivit permanenta och miljöproblemen har avlöst varandra. Nu är vi väldigt glada att kommunfullmäktige tagit detta beslut säger Rose-Marie Isaksson (S) utbildningsnämndens ordförande.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 februari 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås