Bli eller få en familjekompis

Amneh Abu Rashed

Amneh Abu Rashed, projektledare för Familjekompis i Heby kommun

Nu finns ”Familjekompis” i Heby kommun. Konceptet går ut på att etablerade familjer i Heby kommun blir familjekompis med en eller flera nysvenska familjer i kommunen.

- Vi startade upp i oktober 2022 och vi har redan sju etablerade familjer som visat intresse och nio nysvenska familjer säger Amneh Abu Rashed som är projektledare för Familjekompisprojektet i Heby kommun.

Matchning med en annan familj

Familjekompis startade upp redan 2018 i Örebro men blev snabbt populärt och spred sig till andra kommuner. Idag finns det över 1000 familjekompisar på 37 platser i landet.

- När man kontaktar oss och visar intresse så gör vi en matchning mellan familjerna. Vi tittar på vilka intressen man har om det finns barn och vilka åldrar de har. Vi bjuder in till en första träff, de kan bli en fika på helgen, en vardagsmiddag eller fredagsmys och vi brukar se till att barnen gör en aktivitet tillsammans säger Amneh Abu Rashed.

Nya vänner gör samhället varmare

Tanken med Familjekompis är att vi ska lära känna varandras kulturer, skapa värme i samhället och skapa bättre förutsättningar för integration i ett nytt samhälle.

- Vi är med i början, sedan får familjerna byta kontaktuppgifter. Jag brukar ringa och höra hur det går. Om man vill vara Familjekompis med fler familjer så går det bra och känner man att det inte fungerar så kan man byta. Det behöver inte heller vara en familj, man kan ju vara ensam eller äldre eller ha en familj utan barn säger Amneh Abu Rashed.

Anmäld ditt intresse för Familjekompis

Du kan själv anmäla dig eller din familj till Familjekompis genom att kontakta Amneh eller anmäla dig via länken nedan. Det finns inget fast antal träffar som ska genomföras och du väljer själv om du känner att du är en etablerad familj eller en nysvensk familj.

Du kan anmäla ditt intresse via Familjekompis hemsida :
Familjekompis / Bygg vänskap genom familjeupplevelser

Du kan även kontakta Amneh Abu Rashed direkt och anmäla ditt intresse
E-post: Amneh.Abu.Rashed@heby.se
Mobil 076 070 14 56

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 januari 2023
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås