Information för vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass höstterminen 2023 

Händer håller i jord

Nu är det snart dags att göra ditt skolval om ditt barn ska börja förskoleklass hösterminen 2023

Förskoleklass är obligatorisk för barn från och med höstterminen det år de fyller sex år. Det är avgiftsfritt och omfattar minst 525 timmar om året.

Du som vårdnadshavare kommer att få en inbjudan till skolval antingen via e-post eller brev hem i postlådan. Ansökningsperioden är 15e januari - 15 februari 2023. 

Ditt barn får en skola tilldelad till sig utifrån folkbokföringsadressen. Om du vill välja en annan skola än den tilldelade så kan du ange det via skolvalet på webben. Vi kan tillmötesgå ditt val i mån av plats. Gör ditt val av skola och få mer information här

Om du väljer en annan skola än den som tilldelats förlorar ditt barn rätten till eventuell skolskjuts. Läs mer under skolskjuts 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 januari 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin