Så ska vi spara el i våra verksamheter

Händer håller i jord

Med stor hjälp från Energikontoret i Mälardalen har vi gått igenom våra verksamheter och tittat på hur vi kan jobba för att minska vår elförbrukning. Vi har hittat flera åtgärder som vi kommer att genomföra och följa upp.

Energikontoret i Mälardalen har besökt flera av våra verksamheter och tittat på stora delar av vår elförbrukning. Nu är utvärderingen klar och kommunledningsgruppen har utifrån den tagit fram ett antal åtgärder som ska genomföras på en gång.

Ventilation

Hebyfastigheter rengör ventilationen för att säkra att den är så effektiv som möjligt. Ventilationen anpassas än mer till hur många som vistas i lokalerna.
I kommunhuset tittar man på styrning av ventilationen.

Belysning

Hebyfastigheter ser över om det är lämpligt att införa mer styrning av belysningen i våra verksamheter.

VA - vatten och avlopp

Vattenproduktion och Avloppsrening är elkrävande verksamheter. Inom VA kommer vi att genomföra energikrävande driftåtgärder när det är låg belastning (låglast) på elnätet, och inte under de mest högbelastade (höglast) timmarna, så långt det är möjligt.

Måltidsverksamheten

Inom måltidsverksamheten kommer vi dels att anpassa effekten på maskiner, så att de inte går på högre effekt än nödvändigt och under så kort tid som möjligt. Om det är möjligt ska vi flytta förbrukning från höglasttimmar till låglasttimmar.

Inom kultur- och fritidsverksamheten

Inom kultur- och fritid har vi redan justerat hur länge vi har våra bastuaggregat igång. Våra besökare har visat stor förståelse för varför vi gör detta. Vi kommer att följa upp förbrukningen på Heby Arena för att se om ytterligare effektiviseringar kan göras där.

- I alla våra beslut kring åtgärder väger vi in vilken påverkan åtgärderna har för våra invånare. Den bästa kilowattimmen att spara är den som inte märks. Målet är att vi ska sänka vår totala elkonsumtion med så lite påverkan som möjligt, säger Emma Burstedt, kommundirektör.

Tidigare publicerade nyheter

Tillsammans tittar vi på hur vi kan dra ner vår elförbrukning

Energikontoret hjälper oss att bli ännu mer energismarta

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås