Förskolebussens verksamhet
i Harbo och Östervåla pausas

Händer håller i jord

De förskolebussar som används av både Harbo förskola, Granitens förskola och Leklandia i Östervåla kommer tyvärr att behöva pausa sin verksamhet från jan 2023.

- Förändringen beror på att förskolorna har färre barn som underlag och på det ekonomiska läge som råder inför 2023 säger Dan Bergqvist, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i Heby kommun.

Alla de aktuella verksamheterna ser nu över hur de kan ställa om med så små förändringar som möjligt. Alla vill på bästa sätt ta hand om barnen och de pedagoger som varit knutna till förskolebussarna och deras verksamhet.

Exempelvis ser man över resursfördelningen inom rektorsområdet och förskolornas lokaler så att man kan nyttja dem på lämpligast sätt. När det gäller utomhuspedagogik så är det en stor del av alla förskolors verksamhet i Heby kommun. Barnen gör regelbundna utflykter oavsett vilken förskola de tillhör för att besöka sin närmiljö och uppleva äventyr.

Information till vårdnadshavare som idag har sitt barn i någon av de verksamheter som påverkas kommer regelbundet att få information från respektive förskola.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 december 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås