Tänd inte en eld du inte kan släcka
- så eldar du rätt

 

Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Varje år startar ungefär 780 bränder i kaminer runt om i Sverige. Det är 780 för många. Kontrollera din kamin, sota din skorsten och elda inte för hårt. Hjälp till att minska antalet bränder du också.

Checklista för att elda rätt i braskamin

  • Följ alltid eldningsinstruktionerna för just din eldstad.
  • Använd torr ved. Då bildas mindre tjära i skorstenen och soteld uppstår inte lika lätt.
  • Elda max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning.
  • Låt kaminen svalna lika länge som du eldat i den.
  • Förvara askan i ett icke brännbart kärl med tättslutande lock.

Kontrollera din kamin

Om du har en eldstad ska den sotas och kontrolleras regelbundet. Hur ofta beror på hur mycket den används. Fråga sotaren eller brandskyddskontrollanten. Om du inte har kontrollerat din kamin är det mycket viktigt att du gör det innan du eldar i den.

Elda inte för hårt

Använd inte för mycket ved och elda inte för länge. Då kan det bli för varmt i skorstenen, vilket ökar risken för brand. Elda som mest tre kilo ved per timme och låt kaminen svalna lika länge som du eldat innan du tänder igen. Har du eldat i fyra timmar, låt kaminen vila i fyra timmar.

Tänk också på att en kamin bara är till för att värma upp rummet den står i. Elda inte för att värma hela din bostad.

Se till att alltid elda med torr ved. Och om du använder hjälpmedel som tändvätska, tändgelé eller tändkuber ska du alltid följa bruksanvisningarna. Använd inte bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök.

Tänk på att aska ofta innehåller glödrester. Glöden kan finnas kvar i resterna i flera dagar. Töm ut aska och sotrester i ett kärl av metall med tättslutande lock, som står på icke brännbart underlag.

Sota din skorsten

Sota regelbundet, annars finns det risk för sot- eller skorstensbrand. Beroende på hur mycket du eldar ska du sota med olika intervaller. Intervallerna bestäms av respektive kommun. Kontakta din kommun eller sotare om du är osäker på vad som gäller.

Skorstenslösa kaminer

Med skorstenslösa kaminer ges möjlighet att ha en öppen spis utan att behöva en skorsten. Bränslet är vanligtvis en brandfarlig vätska. Kaminerna ska vara kontrollerade, rätt monterade och användas på ett ansvarsfullt sätt. Elda bara med det bränsle kaminen är avsedd och provad för.

Umgås och trivs framför brasan - Tips och råd om hur du eldar säkert hemma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räddningstjänsten - information om sotning

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 december 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås