Hebys skolor satsar på naturvetenskapliga ämnen med NTA-lådor

Frida Öhman med den blåa NTA lådan matens kemi

Frida Öhman med NTA lådan matens kemi. Foto: Wilmer Jernebring, årskurs 6.

NTA-lådor (naturvetenskap och teknik för alla är numera ett stående inslag i undervisningen i Heby kommuns skolor

Ämnen som fysik, kemi, teknik, biologi och matematik kan ibland förknippas med ganska svåra och komplicerade lektioner i skolan. Frida Öhman som är förstelärare i Östervåla skola åk 4-6 ville ändra på det.

- Vi hade inte så bra resultat för eleverna i dessa ämnen och det ville jag ändra på säger Frida.

Frida Öhman kom i kontakt med dessa NTA-lådor (naturvetenskap och teknik för alla) första gången när hon läste in sin NO-behörighet i Stockholm. Hon har sedan dess varit fast besluten att få in lådorna i utbildningen i Heby kommun.

Lådan innehåller allt

Själva lådan innehåller allt material som barnen och läraren behöver för att hålla i lektioner kring ett visst tema i något av ämnena inom NO eller matematik. Skedar, pipetter, temabok, burkar och allt vad som nu behövs.

- Innan man beställer hem lådan så går läraren en grundutbildning där man får göra allt de som eleverna sedan ska göra på lektionerna de blir som en kompetenshöjning för en själv också säger Frida Öhman.

Själva systemet med NTA-lådor fungerar så att läraren går grundutbildningen för lådan – exempelvis ämne fysik, tema sjunka och flyta. När läraren är klar så beställer skolan hem den aktuella lådan och får då allt material som behövs för elever, lektioner och utvärdering.

- Barnen får själva experimentera och dra slutsatser. Varför flyter det här ämnet och varför sjunker samma ämne i saltvatten?

Lådorna fungerar i alla åldrar

En låda är för en hel klass och när klassen är färdiga med lådan så fyller läraren i uppgifter om vilket material som har gått åt och om material som eventuellt blivit förstört eller förbrukats. Sedan görs en beställning så att lådan blir komplett igen och kan användas av en ny klass. NTA-lådorna finansieras med medel från stadsbidraget Likvärdig skola.

- Vår tanke är att vi ska bygga upp detta nu i första hand med lärare i årskurserna 4-6 men att vi sedan gärna ser att lärare på lågstadiet också kommer in i detta säger Frida Öhman.

Lådorna finns till för barn från förskolan och upp till årskurs nio. Materialet är pedagogiskt ihopsatt och framtaget och det finns angivet vad eleven ska lära sig på varje lektion.

- Jag är så glad och tacksam att vi har kommit igång med detta nu och de är så kul att se barnen få problemlösa, konstruera, undersöka och sammanfatta det de lär sig. Eleverna har tyckt att det varit jätteroligt och de ser fram emot lektionerna när det får arbeta med lådan. En låda som jag har hört mycket om och som jag gärna vill prova är inom biologi, temat är fjärilars liv. Där får man larver som man föder upp och sedan släpper ut på våren säger Frida Öhman.

Sammarbete med företag

Skolan vill också gärna hitta flera samarbeten utanför skolan kring ämnena och teman i lådorna.

- Jag har varit på studiebesök i Karlstad och där har de arbetat med lådorna länge. De har olika samarbeten med företag och dit vill vi gärna komma i framtiden. Det vore kul att ha ett samarbete med Sala – Heby Energi tillexempel säger Frida.

Fridas kollegor på skolan har också tagit emot dessa lådor med samma entusiasm som eleverna

- Det finns kollegor hos oss som sedan tidigare arbetat med lådorna på andra skolor i andra kommuner och redan har grundutbildningen för vissa lådor och då är det bara att beställa en låda och köra säger Frida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 december 2022
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin