Alla våra vård- och omsorgsplatser kommer att behövas i framtiden

Händer håller i jord

Sedan beslutet om utflytt av Tallgårdens vård- och omsorgsboende togs i november har det funnits en oro för att det handlar om en nedläggning. Nu vill både nämnd och förvaltning vara tydliga med att det handlar om att rusta sig inför framtiden.

Utflytten sker för att det just nu finns ett överskott på platser i kommunen. Enligt tidigare politiska beslut om att växla ut Tallgården i dess nuvarande form är det hög tid att närmare undersöka i vilken form Tallgården ska kunna fortsätta fungera som vård- och omsorgsboende. Det här för att ligga i fas med ett utökat behov av boendeplatser i norra kommundelen inom några år.

Tallgården pekas ut som utvecklingsområde

2021 gjordes en översyn av samtliga vård- och omsorgsboenden i Heby kommun och det togs ett politiskt beslut om att alla boendeplatser behöver finnas kvar. Enligt prognoser så kommer vi dessutom att behöva fler boendeplatser i framtiden. Enligt tidigare politiska beslut pekas Tallgården ut som det boende och det område som skulle kunna utvecklas och anpassas till de nya behoven i norra kommundelen.

Vi tittar på behovet av platser

Hur Tallgården ska användas i framtiden ska nu utredas. Nyligen tog vård- och omsorgsnämnden beslut om en behovsanalys. Här tittar vi på hur många platser det kommer att behövas enligt prognoserna och hur vi säkerställer att vi kan erbjuda de platserna. Den kommer sedan att ligga till grund för en förstudie om Tallgården. Förstudien ska också ge svar på om det längre fram även går att göra Tallgårdenområdet till ett samlat äldrecentrum i Östervåla.
- Tallgården i dess nuvarande form kommer inte att räcka för ett framtida platsbehov med en ökande äldre befolkning. Dessutom har vi behov av lokaler för hemtjänst och hemsjukvård som också ska inrymmas i ett framtida boende, säger Åsa Johansson, förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen.

Nu har vi möjligheten

Idag finns problem med fastighetsstandarden på Tallgården och den håller inte måttet varken för de boende eller när det gäller arbetsmiljön. Därför togs beslut om inflyttningsstopp under våren 2022 och beslut om utflytt senast 30 juni 2023.
- I och med att vi öppnar det nya boendet Lövsta i Heby så kommer vi under en tid att ha ett överskott av platser i kommunen. Det är nu vi har möjlighet att göra det här. Att titta på hur vi ska använda Tallgården och om huset kan byggas ut och anpassas till ett modernt boende med bra kvalitet och bra arbetsmiljö, eller om ett nytt boende till slut blir det bästa beslutet. En undersökning av fastigheten och planering behöver igång, säger Annika Krispinsson (C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

- Jag förstår att det kan kännas ledsamt för de som bor på Tallgården idag att behöva flytta, men det är tyvärr nödvändigt. Inom några år kommer alla platser att behövas och då kan vi inte flytta ur något boende. Då måste vi vara rustade för framtiden, säger Annika Krispinsson (C).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 december 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås