Nu kan din förening ansöka om extra föreningsstöd för bland annat krisberedskap

Heby kommun delar ut extra föreningsstöd om 500 000 kronor 2022. Stödet är inriktat på social hållbarhet, och nytt för i år också krisberedskap.

Heby kommun delar ut 500 000 kronor i extra föreningsstöd 2022. Stödet är inriktat på dels social hållbarhet, dels krisberedskap.

Extra stöd social hållbarhet

Precis om förra året kan din förening ansöka om extra föreningsstöd med inriktning social hållbarhet. Stödet har utgångspunkt i två av våra effektmål:

  • Alla unga och unga vuxna ska vara rustade för att bli självförsörjande samt kunna verka som samhällsmedborgare.
  • Med gemensamma krafter mellan utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska barns och ungas upplevelse av god psykisk hälsa och därmed förutsättningar för att klara skolgången öka”.

Har du och din förening en idé om hur ni vill arbeta med inriktning social hållbarhet och vill ansöka om extra stöd? Skicka in en ansökan via mail till Anders Eklund, föreningsansvarig: anders.eklund@heby.se

Ansök så snart som möjligt. Vi behandlar ansökningarna löpande.

Extra stöd för krisberedskap

Du och din förening kan få extra föreningsstöd på 5000 kronor med inriktning krisberedskap. Ni går då en webbutbildning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som heter Totalförsvar - ett gemensamt ansvar. Trettio föreningar får möjligheten och först till kvarn gäller. De föreningar som genomgår utbildningen får 5000 kronor i extra föreningsstöd.

Anmäl intresse senast 29 december 2022

Anmäl till Marie Löfgren marie.lofgren@heby.se senast 29 december 2022 att ni vill ta del av stödet och gå utbildningen i totalförsvar.

I er intresseanmälan ska ni ange

  • när ni kommer att gå igenom utbildningen
  • föreningens kontaktuppgifter
  • det konto som vi ska betala ut stödet till.

Vi ger besked om ni är en av de trettio föreningar som har anmält sig först och sedan betalar vi ut stödet.

Sista anmälningsdag är 29 december 2022.

Efter att ni har gått utbildningen skickar ni ett protokollsutdrag till marie.lofgren@heby.se för att intyga att ni har gått igenom utbildningen.


Totalförsvar – ett gemensamt ansvar (msb.se) Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 december 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord