Vi utbildar för att kunna ge
första hjälpen vid psykisk ohälsa

De fem instruktörerna står utomhus. De ser glada ut. I bakgrunden kan du se delar av centrala Heby.

Tomas Hansson, Sanna Karlin, Anna Andersson, Linda Westerberg och Erik Brattström utbildar medarbetarna på Heby kommun i första hjälpen vid psykisk ohälsa.

Att kunna ge första hjälpen vid psykisk ohälsa kan vara lika viktigt som att ge den traditionella första hjälpen vid en olycka. Det handlar om att hjälpa och vägleda, i vissa fall att rädda liv.

Anna Andersson jobbar som instruktör och har under flera år utbildat i första hjälpen vid psykisk ohälsa med inriktning mot äldre. Till vardags jobbar hon på våra Mötesplatser för seniorer så det föll sig naturligt att ha fokus på de äldre.
- Jag utbildar medarbetare som möter äldre i sin vardag. Ju fler som kan det här ju fler är vi som kan hjälpa och bemöta människor som mår dåligt. De är många fler än vi kan tro och det är viktigt att hjälp och vägledning finns, säger Anna.

Fler instruktörer

Under åren har fler medarbetare i Heby kommun utbildat sig till instruktörer och idag är de fem instruktörer med olika bakgrund och ordinarie arbetsplatser.
- Jag arbetar till vardags på CLL/Portalen med inriktning på gymnasieuppföljning och det kommunala aktivitetsansvaret. Jag utbildar medarbetare som till vardags möter ungdomar eller vuxna. Det gör jag tillsammans med Linda Westerberg som jobbar på elevhälsan och Erik Brattström som jobbar inom socialtjänsten. Tillsammans utbildar vi för att fler inom Heby kommun ska kunna möta och ge första hjälpen till ungdomar och vuxna där vi ser tecken på psykisk ohälsa, säger Tomas Hansson.

Hjälp till annan hjälp

Allt bygger på en evidensbaserad metod som Karolinska institutet står bakom. Hela gänget är tydligt med att det inte handlar om att behandla eller vårda någon med psykisk ohälsa utan att kunna upptäcka och ge en första hjälp och vägledning till annan hjälp.
- Psykisk sjukdom är klurig. Den syns ju inte på utsidan utan det kan handla om vaga tecken eller symtom. Vi som träffar människor, kanske samma återkommande, i vår vardag har en chans att fånga upp detta och hjälpa till hjälp. Det är viktigt att vi får bort skam- och tabustämpeln kring detta och vågar prata om det, säger Sanna Karlin, som till vardags jobbar på Rungårdens vård- och omsorgsboende i Morgongåva.

Långsiktig social hållbarhet

Anna och Sanna som utbildar i första hjälpen till äldre håller två utbildningsdagar under hösten och två under våren. Tomas, Linda och Erik som håller utbildning både i första hjälpen till ungdomar och till vuxna kör två utbildningsdagar per utbildning på hösten och våren.
- Det är roligt för det är ett stort intresse för det här och vi blir bara fler och fler inom Heby kommun som kan ge första hjälpen vilket är mycket värdefullt. Eftersom grupperna också består av medarbetare från olika arbetsplatser så lär vi oss mycket om och av varandra vilket också är värdefullt. Det är så bra att vi jobbar inom en organisation som värdesätter och vill satsa på detta. Det handlar om långsiktig social hållbarhet och faktiskt om att rädda liv, säger Anna Andersson.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 december 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås