Spännande utveckling på gång i vänliga Harbo

Händer håller i jord

Harbo är en ort under spännande utveckling. Heby kommun har flera olika projekt på gång, och man för dialog både med föreningsliv och privata aktörer. Matilda Johansson är mark- och planeringschef i Heby kommun och hon talar varmt om Harbo, inte minst på grund av de vänliga människorna som bor här.

Harbo präglas av familjevänlighet och ett starkt lokalt engagemang genom både föreningar och ideella grupper. Här omges du av natur och öppna landskap. Alldeles i närheten av samhället hittar du Tämnaren, Upplands näst största insjö, med ett rikt fågel- och djurliv.

Heby kommuns mark- och planeringschef Matilda Johansson är entusiastisk över Harbo. Det pågår många utvecklingsprojekt här som kommer vidga Harbo och ge utrymme till fler boende på orten. Just nu pågår exempelvis arbetet med att ta fram sju nya villatomter vid Öjavägen. I närheten av villaområdet ligger Harbo skola som också ska byggas om de närmaste åren. Utöver orten som sådan är Matilda också väldigt förtjust i stämningen bland människorna här.

– Alla som jag träffar är så vänliga och familjära. Jag blir så fint bemött överallt, människor är så glada och ler mot varandra, säger Matilda.

Alla som jag träffar är så vänliga och familjära. Jag blir så fint bemött överallt, människor är så glada och ler mot varandra.

Ett helt nytt område ska växa fram

Ett omfattande utvecklingsprojekt är på gång i anslutning till de nordvästra delarna av Harbo. Här har kommunen köpt en stor yta mark som är detaljplanerad för varierad bebyggelse i form av villor och radhus. Det här området innebär en betydlig utveckling av samhället och ger plats till uppskattningsvis runt hundra nya boenden. Här arbetar just nu kommunens infrastrukturstrateg med planeringen av anläggandet av gator och annan infrastruktur.

– Det här är ju ett långsiktigt projekt naturligtvis, men vi är jätteglada över att det är igång. Det här innebär att många fler får chansen att bo i Harbo, säger Matilda Johansson.

Dialog med privata aktörer

En viktig del av mark- och planeringsenhetens arbete är att föra dialog med privata aktörer och skapa bra förutsättningar för dem att kunna bygga bostäder. Just nu pågår samtal kring vidareutveckling av området Kvarsta. Här står sedan några år ett antal bostadsrättshus och förhoppningen är att området ska kompletteras med ytterligare bostadsrätter.

– Ingenting är klart än, men jag hoppas och tror att det blir av. De här husen ligger så fint alldeles intill ängarna och tanken är det ska byggas fler bostadsrätter här i anslutning till de redan befintliga husen, säger Matilda.

Ett aktivt föreningsliv driver utveckling

Det är givetvis inte bara kommunen som har pågående projekt på orten. I närheten av Harbo ligger Laksjön med en populär badplats som drivs av Laksjöbadet ideell förening som är en viktig samarbetspartner till kommunen. Just nu pågår samtal med föreningen om hur föreningen kan få mer rådighet över marken.

– Det är jättepositivt om föreningen kan få mer rådighet över marken så att föreningen på ett enkelt sätt kan förverkliga sina fina idéer för badplatsen, såsom bastu och Wifi, säger Matilda.

Kontakt och mer information

Matilda Johansson
Mark- och planeringschef
0224-36164
matilda.johansson@heby.se

Läs mer om Harbo här

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 november 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord