En vecka fri från våld-
Solrosen kvinnojour

Händer håller i jord

En vecka fri från våld är en återkommande vecka som sätter ljuset på det förebyggande arbetet gällande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I Heby kommun kommer vi under veckan ta upp tre olika exempel på hur vi verkar lokalt för att både förebygga våld i nära relationer men också arbetar för att hjälpa både våldsutsatta och de som utsätter andra för våld. Kampanjveckan är ett initiativ skapat av Unizon, (kvinnojourernas riksorganisation) och MÄN, (manligt nätverk mot mäns våld) och initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Solrosen kvinnojour

Solrosen kvinnojour är en ideell förening med många olika uppdrag. De har skyddat boende, lägenheter där du som vuxen och dina barn kan bo för att få skydd från en våldsutövare. De har en öppen stödverksamhet dit du kan ringa in anonymt för stödsamtal eller komma för att få rådgivning. Under dessa möten/samtal förs inga journaler.

Från Solrosen kvinnojour kan du också få ett medföljande stöd till polis, rättegångar eller hälso- och sjukvården. Föreningen arbetar även utåtriktat där de håller i utbildningar, har olika samarbeten och skapar opinion i frågan om kvinnofrid och för upp mäns våld mot kvinnor på agendan.

- Ett samarbete vid har är med Svenska kyrkan i Östervåla. De arrangerar, tillsammans med skolan i Östervåla, en kärleksdag varje år för alla elever i årskurs nio. Under den dagen så håller vi i ett utbildningspass för ungdomarna där vi pratar om bland annat samtycke och våld i ungas nära relationer säger Lotten Röjerås, verksamhetsledare och kvinnofridsrådgivare på Solrosen kvinnojour i Östervåla.

Utbildar andra och hjälper till att se efter djuren

Föreningen håller i en hel del utbildningar och ska snart till Hebygårdar för att utbilda dem mer i frågan. Under en sådan utbildning så får du bland annat lära dig om bemötande av en våldsutsatt och att se vissa varningssignaler. Det kan handla om att en person drar sig undan från vänner och familj och mer och mer bara umgås med sin partner. Det kan också vara att när man väl träffas så plingar personens telefon hela tiden och att det stressar personen i fråga.

- Det är viktigt att lyssna också, att lyssna till hela en persons historia och det som den väljer att dela med sig av. Att bekräfta det som vi hör och att alltid tro på allt som sägs och inte ifrågasätta säger Lotten Röjerås.

Det är inte bara utövandet av våld på den egna personen som kan hålla en våldsutsatt fången. Även hot om våld mot andra och ens egna djur kan påverka den våldsutsatta så att den inte känner att den kan lämna en destruktiv relation.

- Djur har betydelse och många känner att de inte kan lämna för då vet de att deras häst, ko, hund, katt eller något annat djur kommer att dödas. Vi har möjlighet att samarbeta med organisationen Voov som via jourhem tar hand om djuren under tiden som den våldsutsatta kvinnan får skyddat boende eller på annat sätt tar sig ur relationen. Det kan vara nyckeln för vissa, att det vet att djuren kommer att klara sig och då kan de ta steget säger Lotten Röjerås.

Stort behov av stöd i kommunen

I Heby kommun har vi många som kontaktar kvinnojouren som kan ha 400 kontakttillfällen på ett år. Vem som helst kan kontakta Solrosen kvinnojour även du som anhöriga eller yrkesverksam som vill ha stöd, tips eller råd. Också bland ungdomar ser Solrosen kvinnojour att våld i nära relationer är vanligt.

- Det är viktigt att vi inte trivialiserar ungdomars relationer. Det händer så mycket vuxna saker i deras relationer och det är viktigt att vi lyssnar. Tyvärr så ser våldet inte ut att minska i ungas relationer och de tar sig även mer uttryck digitalt nu för tiden med mycket kontroll och bestraffningar. Ofta i ungas relationer handlar bestraffningarna om att utföra någon form av sexuell handling mot sin vilja säger Lotten Röjerås

Idag arbetar Lotten Röjerås som enda anställda i Solrosen kvinnojour tillsammans med sju volontärer samt en styrelse. Lotten har arbetat där i sex år och ser helst att de kan anställa en person till för att kunna hålla verksamheten på den nivå den bör ligga på. Under corona pandemin så minskade antalet kontakter till kvinnojouren eftersom fler blev mer instängda med sina förövare och de kunde inte lika lätt ta kontakt.

- Pandemin hade ju inte ett tydlig start och stop och pågår ju till viss del fortfarande om än inte i samma utsträckning. Vi har märkt att många har ringt in nu och sagt att de inte har kunnat ta kontakt med oss tidigare. Men det har gått i vågor som man kunnat följa i hur restriktioner har sats på plats och tagits bort säger Lotten Röjerås.

Viktiga telefonnummer

  • Ring polisen på 112 om du upplever att situationen är hotfull eller akut.
  • Kvinnojouren Solrosen i Heby kommun: 070 461 03 61
  • Kvinnojouren i Uppsala 018-10 10 49
  • Ring polisen på 114 14 om det inte är akut (Du kan vara anonym).
  • Vid oro för att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan hos socialtjänsten i Heby kommun 0224-360 00

Webbinartillfällen under veckan:

25 november Prevention – makt, ledarskap och ansvar

Unizon och MÄN tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till digital konferensen om våldsprevention.

Läs mer och anmäl dig här:

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vasterbotten/2022-11-25-prevention---makt-ledarskap-och-ansvar.html Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 november 2022
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin