Energikontoret hjälper oss
att bli ännu mer energismarta

Fyra personer står inne i sporthallen i Heby Arena. Det är Mia Carlsson från Heby Arena, Ivan Barck från Energikontoret, Stina Röjerås, kultur- och fritid och Isabella Agerhäll från Energikontoret. De ser alla glada ut.

Mia Carlsson, Heby Arena, Ivan Barck, Energikontoret, Stina Röjerås, Kultur- och fritidsenheten och Isabella Agerhäll från Energikontoret diskuterade många el- och energifrågor under rundvandringen på Heby Arena.

Just nu har vi hjälp av Energikontoret i Mälardalen som går igenom våra verksamheter och tittar på hur vi kan ställa om för att dra ner på vårt energibehov. Främst är det för att vi ska minska belastningen på vårt elnät men också för att bli ännu mer energi- och kostnadseffektiva.

Energikontoret i Mälardalen är ett offentligt ägt bolag där Heby kommun är en av ägarkommunerna. När vi kontaktade Energikontoret med frågor kring hur vi kunde bli mer energismarta såg de möjligheten att använda Heby kommun som pilotkommun bland ägarkommunerna.
- Nu går vi igenom olika verksamheter i kommunen och ser hur el- och energi används under dygnet. Sedan kommer vi att gå igenom data från cirka 25 lokaler där Heby kommun har sina verksamheter för att titta på energiåtgången. Vi kommer sedan att lägga fram resultaten för kommunen som fritt beslutar om vilka åtgärder och förändringar man vill göra. Våra resultat här kommer också att göra att vi kan vägleda andra kommuner i liknande frågor, säger Ivan Barck, rådgivare på Energikontoret.

Besök och fördjupande intervjuer

För att få en större förståelse för verksamheterna och deras behov besöker Energikontoret olika verksamheter och gör mer fördjupande intervjuer. Här tar de reda på hur en dag ser ut, vad som används och hur det används. Det är också intressant hur det ser ut när lokalerna inte används. Finns det kanske energitjuvar som enkelt kan tas bort?

Positivt med nya system

En av platserna som besöks är Heby Arena i Heby. Här konstateras snabbt att en ny simhall med ny bassäng, ny rutschkana och nytt reningssystem är på gång.
- Det här är jättebra när det gäller energieffektivisering. Nya anläggningar med nya system är mer energisnåla än äldre system, säger Ivan Barck.
Vandringen går vidare till gymmet, sporthallen, brottarhallen och omklädningsrummen. Även i sporthallen är det förändringar på gång.
- All belysning ska bytas ut mot LED-belysning och vi tittar på hur ventilationen används. Hebyfastigheter är väldigt tillmötesgående så fort vi vill diskutera sådana här frågor, säger Joakim Jacobsson, sporthallsarbetare.
Fler verksamheter som får besök är skolor, kök, reningsverk och kommunkontoret.

Minska effekttopparna

Nu kommer Energikontoret att göra en utvärdering för verksamheterna som sedan kan användas som beslutsstöd.
- Vi tittar på helheten. I första hand handlar det om att minska effekttopparna och se vad Heby kommun kan göra för att minska belastningen på nätet över dygnet. Men vi tittar också på hur kommunen kan ställa om och blir mer energieffektiva generellt. Vi tycker att det är jätteintressant att få göra den här utvärderingen, säger Ivan Barck.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås