En vecka fri från våld - Familjeteamet

Händer håller i jord

En vecka fri från våld är en återkommande vecka som sätter ljuset på det förebyggande arbetet gällande mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I Heby kommun kommer vi under veckan ta upp tre olika exempel på hur vi verkar lokalt för att både förebygga våld i nära relationer men också arbetar för att hjälpa både våldsutsatta och de som utsätter andra för våld. Kampanjveckan är ett initiativ skapat av Unizon, (kvinnojourernas riksorganisation) och MÄN, (manligt nätverk mot mäns våld) och initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Familjeteamet

Hos familjeteamet finns det stöd och hjälp att få både för dig som är våldsutsatt och för dig som är våldsutövare. Till dem kan du höra av dig anonymt, delta i deras stödgrupper, via så kallat öppet intag vilket innebär att du söker dig direkt till dem och du kan också söka dig till socialtjänsten som kan remittera dig till familjeteamet.

- Här tar vi emot både de som är våldsutövare och de som är våldsutsatta. Beroende på hur många som söker till oss så har vi möjlighet att starta upp grupper för behandling säger Pär Engström, familjebehandlare och samordnare för familjeteamet i Heby kommun.

Både äldre och yngre är utsatta

Yvonne Johannesson som är familjebehandlare och familjelots på familjeteamet säger att den vanligaste åldern på de som söker hjälp hos familjeteamet är mellan 30-50 år.

- Men vi har också kvinnor som vänder sig till oss som är mycket yngre och de kvinnor som är över 80 år. Äldre kvinnor med funktionshinder är en särskilt utsatt grupp säger Yvonne.

När det gäller stödet som familjeteamet kan ge, så finns det, förutom enskilda eller gruppträffar, även en boostergrupp för våldsutsatta. Gruppen består av deltagare som inte längre deltar i träffar på Familjeteamet men som fortfarande vill ha stöd. De träffas en gång i månaden och gruppen leds av en föredetta deltagare i en av Familjeteamets grupper för våldsutsatta. I Boostergruppen kan man som våldsutsatt få extra stöd under lång tid.

Aha-upplevelse – vad är våld?

- För de män som kontaktar oss så finns ett program som består av 24 tillfällen där vi går igenom olika teman. Ofta är reaktionen densamma hos en våldsutsatt som hos en våldsutövare, att man får en sorts aha upplevelse kring vad våld egentligen är, att man utsatt någon eller är utsatt för verkligt våld säger Pär.

Pär och Yvonne arbetar tillsammans i grupperna och upplever att det är bra att vara en man och en kvinna i diskussionerna. De upplever att Heby kommun är bra på att fånga upp våld men ser ändå en ökning av antal fall av våldsutsatta.

- Det betyder ju också att det finns flera våldsutövare men det är inte lika vanligt att de hör av sig själva till oss säger Pär.

Viktigt att ge stöd som anhörig

Nu i höst ska Familjeteamet också ha en träff med anhöriga till våldsutsatta. Här upplever både Pär och Yvonne att det finns mycket att arbeta med. Faller träffen väl ut kan de tänkas att de kan ha öppna anhörig träffar framöver men inget är bestämt ännu.

- Många anhöriga har svårt att förstå en våldsutsatt, de ifrågasätter och lägger skuld. Därför är det viktigt att även anhöriga till våldsutsatta får möjlighet att lära sig mer om hur man på bästa sätt stöttar en våldsutsatt säger Yvonne.

Du är alltid välkommen att höra av dig till familjeteamet så kan de berätta mer för dig om sin verksamhet!

FAMILJETEAMET: 0224-361 89

Viktiga telefonnummer

  • Ring polisen på 112 om du upplever att situationen är hotfull eller akut.
  • Kvinnojouren Solrosen i Heby kommun: 070 461 03 61
  • Kvinnojouren i Uppsala 018-10 10 49
  • Ring polisen på 114 14 om det inte är akut (Du kan vara anonym).
  • Vid oro för att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan hos socialtjänsten i Heby kommun 0224-360 00

Webbinartillfällen under veckan:

21 november Allas ansvar att förebygga våld

08.00-09.00 tema skolans uppdrag att agera och förebygga våld, Linnéa Bruno

11.30–13.00 tema civilkurage, Svenska Kyrkan

15.00–16.30 tema vuxna och föräldrars ansvar att förebygga våld, Hälsoäventyret (Region Uppsala och MÄN Uppsala.

Läs mer och anmäl dig här:

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2022-09-05-webbinarium-allas-ansvar-att-forebygga-vald.html Länk till annan webbplats.

25 november Prevention – makt, ledarskap och ansvar

Unizon och MÄN tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till digital konferensen om våldsprevention.

Läs mer och anmäl dig här:

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vasterbotten/2022-11-25-prevention---makt-ledarskap-och-ansvar.html Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 november 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord