Beslut om utflytt från Tallgården

Tallgårdens äldreboende i Östervåla som är en faluröd byggnad. Här i sommargrönska.

Vård- och omsorgsnämnden har nu beslutat att vård- och omsorgsboendet Tallgården i Östervåla ska avvecklas i sin nuvarande form senast den 30 juni 2023.

Tillsammans med de boende på Tallgården och deras anhöriga ska vård- och omsorgsförvaltningen nu hitta nya boendealternativ på andra vård- och omsorgsboenden. Utflyttningen ska vara klar senast den 30 juni 2023.

Nämnden beslutade också om att det nu ska göras en behovsanalys som sedan ska ligga till grund för en förstudie om Tallgårdens framtid. Detta för att se om Tallgården kan anpassas till ett modernt boende med god kvalitet och bra arbetsmiljö och ha tillräckligt antal platser utifrån prognostiserat behov.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 november 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås