Möjligheterna med
Tallgården ska utredas

Händer håller i jord

Kan vård- och omsorgsboendet Tallgården i Östervåla utvecklas och anpassas till ett modernt boende av god kvalitet med bra arbetsmiljö? En behovsanalys kring Tallgården blir första steget i ett utvecklingsarbete kring framtida vård- och omsorgsplatser i Östervåla.

I mars 2021 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att titta på det totala behovet av platser på vård- och omsorgsboende i Heby kommun när det nya boendet Lövsta öppnas i Heby vintern/våren 2023. I april samma år beslutade nämnden om ett nytt uppdrag till förvaltningen där de skulle titta på hur antalet platser i norra kommundelen bästa anpassas efter det totala behovet av vård- och omsorgsplatser i kommunen.

Ännu inget beslut om total utflyttning

Nu ska förvaltningen titta på om och i så fall hur Tallgården kan utvecklas och anpassas för att bli ett modernt boende med bra arbetsmiljö och hur många platser det i sådana fall behöver ha för att fylla vårdbehovet. Under våren 2022 beslutade vård- och omsorgsnämnden om inflyttningsstopp på Tallgården. Detta för att på sikt tömma lokalerna för de åtgärder som behöver göras. Ännu har nämnden inte tagit något beslut om total utflyttning men ett förslag som kommer att läggas fram till nämnden är mars 2023.

Långsiktigt utvecklingsarbete

Den behovsanalys som nu ska göras är ett första steg i ett utvecklingsarbete som är långsiktigt och nödvändigt för bästa planering av platser på vård- och omsorgsboende i Östervåla. Även hemtjänst och hemsjukvård är i behov av lokaler och kommer att räknas in i planeringen. När behovet har analyserats kommer vård- och omsorgsnämnden att få ta ställning till beslut om förstudie. Men först väntar en planering för utflyttning från Tallgården tillsammans med hyresgäster och anhöriga.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 november 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås