Fortsatt parkeringsövervakning
för bättre trafiksäkerhet

Bilar som står parkerade på en gräsmatta.

Samhällsbyggnadsnämnden tog nyligen beslut om att parkeringsövervakningen ska fortsätta i kommunen. Den är en viktig del av trafiksäkerhetsarbetet.

Efter införandet av parkeringsövervakning i Heby kommun i november 2021 har trafiksäkerheten ökat. Antalet klagomålsärenden till Tekniska enheten har minskat markant och blåljusmyndigheten har påtalat en förbättring i flera områden.
I början arbetade parkeringsvakterna i stor utsträckning i syfte med att ge underlag för hur trafiksäkerheten såg ut i kommunen. Efter detta inledande och mer djupgående arbetet har man övergått till punktinsatser. Punktinsatserna har främst utförts när Tekniska enheten fått information eller klagomål.

Hjälp även till bättre driftsunderhåll

Sedan starten för parkeringsövervakningen har parkeringsanmärkningarna minskat men inte upphört vilket visar på behovet av en fortsatt övervakning.
- Utan övervakning finns en stor risk att trafiksäkerheten åter blir sämre. Det här är en jätteviktig insats för trafiksäkerhetsarbetet i kommunen. Dessutom ser vi att vi nu kan göra ett bättre driftsunderhåll av våra gator när det gäller snöröjning och sandupptagning som tidigare försvårades av felparkerade bilar, säger Tord Lillja, trafikingenjör.
Parkeringsövervakningen kommer nu att fortsätta genom punktinsatser över hela kommunen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 november 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås