Nu ska vår gatubelysning bytas ut
- blir modern och energisnål

Händer håller i jord

Under hösten börjar arbetet med att byta ut gammal gatubelysning i Heby kommun mot ny energisnål och modern belysning. Först ut är Östervåla. Därefter kommer bytet att ske efter devisen områden med de äldsta ljuskällorna byts ut först.

Bytet görs av flera anledningar. Den befintliga anläggningen är gammal och på flera håll utsliten. Det gör också att det finns säkerhetsmässiga skäl att se över belysningen. Sist men inte minst vill vi minska energiförbrukningen och vara så energieffektiva som möjligt. Arbetet utförs av vår Tekniska enhet tillsammans med Sala-Heby Energi.

- Vi kommer att byta ut gamla armaturer och ljuskällor till LED-ljuskällor. Dessa LED-armaturer har en inbyggd möjlighet till ”dimmring”, det vill säga att under den tid då få människor rör sig utomhus kan man ändra ljusstyrkan så att elförbrukningen minskar ytterligare, berättar Tord Lillja, trafikingenjör.

Förbrukningen minskar betydligt

I och med bytet till LED-armaturer minskar elförbrukningen för gatubelysning med uppskattningsvis 50-60 procent enligt återförsäljare och Sala Heby Energi. Eftersom de nya armaturerna förbrukar mindre el kan även de flesta abonnemangen ”säkras ner” och på detta vis kan även kostnaden för abonnemangen påverkas positivt.

Projektet pågår till 2026

Samhällsbyggnadsnämnden har nu beslutat om igångsättningstillstånd för projektet som beräknas pågå fram till december 2026. Den totala investeringskostnaden beräknas till 16 miljoner och arbetet planeras att fortgå under fem år.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 november 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås