Medborgarlöfte 2022- ny inriktning för hösten

Händer håller i jord

För medborgarlöftet 2022 har en ny inriktning tagits till hösten.

Inriktningen grundar sig i de senaste lägesbilden där det framkommit att det har varit oroligheter och tendendser till skadegörelse vid Heby skola.

- Jag vill betona att det inte rör sig om några stora händelser utan om att vi efter sommaren fick in uppgifter gällande visst normbrytande beteende, främst genom skadegörelse säger Jörgen Wilestedt, kommunpolis i Heby/Tierp.

Kommunen och polisen samverkar

Kommunen och polisen arbetar tillsammans för att skapa en lugnare och tryggare miljö i skolan och har en tät dialog. Polisen kommer att besöker både skolan och fritidsklubben Knaster med jämna mellanrum och ungdomscoacherna kommer också att vistas mer i skolan och i dess närhet för att kunna fånga upp och möta eleverna i ett tidigt skede.

- Det är viktigt att vi tidigt sätter in åtgärder så att de förhållandevis begränsade problem vi har inte växer till något större. Det är precis så förebyggande arbete ska fungera säger Jörgen Wilestedt, kommunpolis i Heby/Tierp.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 oktober 2022
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin