Politiskt styre i Heby kommun för perioden 2022-2026

Marie och Per

Marie Wilén (C) och Per Sverkersson (S)

Socialdemokraterna och Centerpartiet bildar ett majoritetsstyre genom valteknisk samverkan med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, i Heby kommun.

Heby kommun står inför fortsatt stora utmaningar när det gäller ekonomi och personalförsörjning, energi- och klimatarbete och med anledning av det allvarliga säkerhetsläget i Europa. Det nya styret vill stärka Heby kommuns ekonomi och fortsätta växa hållbart. Arbetet ska utgå från Agenda 2030 och Barnkonventionen och de vill samarbeta med alla goda krafter i Heby kommun. Människors lika rätt och värde ligger till grund för politiken. Genom sammarbetet mellan de fyra partierna så skapar de majoritet i Kommunfullmäktige, styrelse och nämnder.

På Kommunfullmäktige tisdagen den 1 november kommer de att föreslå Marie Wilén (C) till kommunstyrelsens ordförande för perioden 2022-12-01 till 2024-11-30 och därefter Per Sverkersson (S) till kommunstyrelsens ordförande för perioden 2024-12-01 till 2026-11-30.

Kommunfullmäktige har 41 ledamöter totalt. Socialdemokraterna har 11 ledamöter, Centerpartiet 7, Vänsterpartiet 2 och Miljöpartiet 1.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 oktober 2022
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin