Karin - omtyckt och oumbärlig äldrekoordinator för våra äldre

Karin Larsson arbetar som äldrekoordinator på Östervåla och Tärnsjö vårdcentraler. Hennes uppdrag är att samordna vården för äldre som har flera vårdkontakter. Karin började sitt uppdrag hösten 2021 och hon har blivit mäkta populär.

Nils Eriksson, 88 år från Östervåla är en av de personer som Karin hjälper med flera vårdkontakter.

- Det är det bästa som man varit med om. Jag får prata med en person och ingen dator. Hon vet vem jag är och jag vet vem hon är, det är fantastiskt säger Nils.

Karin är inte ny att arbeta i Heby kommun. Hon har tidigare arbetat sju år som sjuksköterska här. Den nya tjänsten har startats upp av Region Uppsala och är ett projekt men är tänkt att införas i hela Regionen. Idag finns äldrekoordinatorer på 17 platser i regionen och man arbetar på lite olika sätt.

- Det har fungerat väldigt bra här, vi har valt att ha en kontakttelefon så att de äldre bara har ett nummer att hålla reda på och det har fallit väldigt väl ut och jag får möjlighet att arbeta på ett bra sätt säger Karin

Kallar till hälsosamtal

Karin kallar alla invånare över 75 år, som har flera kontakter med vården, till ett hälsosamtal. Där kan hon få en övergripande bild av hur det ser ut för den äldre och hjälpa till med att boka olika vårdinsatser men även göra vissa vårdinsatser själv.

- Mitt arbete avlastar vården och den äldre får en personlig kontakt. Det kan ibland vara många kontakter och mycket att hålla reda på för den äldre. Det kan vara besök på hörcentralen, dietist, bokning av blodprovstagning och att den äldre har behov av ett personlarm samtidigt och då kan jag hjälpa till och strukturera upp, boka tider och den äldre behöver bara ha kontakt med mig säger Karin.

- Det är svårt att komma ihåg allting så Karin behövs verkligen. Det är tack vare sjukvården som man kan hålla sig frisk och Karin har koll på allting. Hon berättar för mig när jag ska ta prover och vilka möten jag ska gå på. Hon fixar allt och det är tryggt att man får träffa samma person hela tiden. Regionen gjorde ett riktigt kap när det fick tag på Karin säger Nils.

Fantastiskt att få jobba på detta sätt

Karin arbetar idag fyra dagar i veckan som äldrekoordinator, två dagar på vardera vårdcentral i Östervåla och Tärnsjö. En dag i veckan har hon rond med läkare där de går igenom alla de äldre som är patienter hos Karin.

- Det är fantastiskt att jag har möjligheten att få arbeta på detta sätt och att kunna diskutera och prata med de äldre, bolla sinsemellan kring olika frågor. Det är relationsbyggande och skapar trygghet. Jag har också ett otroligt bra samarbete med hemtjänst, rehabenheten och biståndshandläggarna i kommunen, det är så värdefullt säger Karin.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 september 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås