Närvaroteamet - en satsning för att minska frånvaron i skolan

Händer håller i jord

Nu satsar vi för att minska frånvaron i skolan, en av insatserna som görs är Närvaroteamet. Anna-Carin Sandin, familjebehandlare och Marie Clark, grundskollärare med specialpedagogisk kompetens är de två medarbetare som tillsammans utgör Närvaroteamet i Heby kommun.

Tillsammans är de två ett stöd för elev, familj och skola när elevens frånvaro är bekymmersam.

Det finns ju en bakomliggande anledning till varför eleven inte vill delta i skolan och de kan bero på många olika saker, det kan vara ångest, en neuropsykiatrisk diagnos eller att eleven inte känner det meningsfullt att vara i skolan.

Marie Clark.

Skolan har idag en plan för hur man hanterar skofrånvaro och Närvaroteamet är en av de insatser som skolan kan vända sig till.

Det är rektor på skolan som vänder sig till oss och när vi arbetar kring en elev så kontaktar vi förutom självklart eleven och familjen även elevhälsoteamet på skolan, pedagoger och rektor. Vi gör tillsammans med familjen och eleven upp en plan för hur vi ska gå vidare utifrån elevens hela livssituation. Vi förmedlar kontakter, hjälper till att tala om vad för hjälp som finns att få, hjälper till med ansökningar, rutiner för familjen och stöttar skolans pedagoger. Vi tar ett helhetsgrepp och vi finns där under hela vägen.

Anna-Carin Sandin

Arbetet utförs tillsammans och elev och familj har full insyn och kan tycka till kring den plan som har tagits fram. Det finns heller ingen tidsfrist utan insatsen får ta den tid den tar.

Marie och Anna-Carin kompletterar varandra i de att de kommer från olika bakgrunder, en från skolans värld och en från socialtjänsten.

Vi tar ingens sida utan kommer in som en utomstående part och tittar på helheten för att på bästa sätt stötta och hitta en lösning för eleven.

Marie Clark

Närvaroteamet är en långsiktig satsning från Heby kommun som är tänkt att vara kvar som insats och bli en del av hur man arbetar kring skolfrånvaro.

Vi behöver alla hjälpas åt i det här arbetet och det finns en stor vilja märker vi att samverka med oss i Närvaroteamet och arbeta för barnens bästa.

Anna-Carin Sandin

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 september 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås