Pendlarparkering
byggs ut och rustas upp

Händer håller i jord

Under hösten kommer pendlarparkeringen vid Gräsbovägen i Östervåla att byggas ut och rustas upp. Satsningen möjliggör för fler att åka kollektivt eller hitta andra samåkningsformer.

Innan pandemin slog till var den nuvarande pendlarparkeringen i Östervåla relativt fullbelagd under delar av dygnet. Den är dessutom av äldre standard och uppfyller inte de behov som finns idag. Därför har det nu beslutats om en utbyggnad och upprustning av parkeringen. Ett projekt som finansieras av Heby kommun och Trafikverket tillsammans.

Anpassas efter dagens behov

Den upprustade parkeringen kommer nu att anpassas efter de behov, utformning- och utrustningskrav som finns idag. Den ska få en tydlig skyltning, tydligt markerade parkeringsplatser, utmarkerade parkeringsplatser för rörelsehindrade och attraktiva cykelparkeringsplatser.

- Syftet med att utöka och rusta upp den befintliga pendlarparkeringen vid Gräsbovägen i Östervåla är att möjliggöra för fler av kommunens invånare att resa med kollektivtrafik samt möjliggöra ökad samåkning via en plats som är attraktiv och utrustad efter dagens standarder, säger Amadeus Walldén, infrastrukturstrateg.

Se över hur centrala ytor används

En annan följdeffekt av utökningen av pendlarparkeringen vid Gräsbovägen är att det framöver blir möjligt att ser över hur andra, mer centrala ytor i Östervåla, används. Med en utökning av pendlarparkeringen vid Gräsbovägen finns inte samma motiverade behov av ytterligare pendlarparkeringar i centrala Östervåla. Det ingår inte i det aktuella projektet men möjligheten finns att beakta detta i en revidering av översiktsplanen.

Arbetet med pendlarparkeringen i Östervåla kommer att pågå under hösten 2022 och det kommer att innebära tillfälliga lösningar under arbetet. Vi vädjar till alla att följa anvisningar på platsen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 september 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås