Brev till regionen angående situationen i kollektivtrafiken

Händer håller i jord

Med anledning av de problem kring kollektivtrafiken som uppkommit under sommaren och som fortfarande finns har vår kommundirektör Emma Burstedt och kommunstyrelsen nu skickat en skrivelse till Region Uppsala som ansvarar för kollektivtrafiken i vårt län. Här kan du läsa brevet i sin helhet.

Till Region Uppsala

12 juni 2022 tog Mälartåg över ansvaret för driften av den regionala tågtrafiken i Uppsala län, det som tidigare har kallats Upptåget. Tanken är att binda samman länen runt Mälaren i ett gemensamt nät. Det är mycket positivt att denna förändring innebär att det numera går att åka tåg utan byten också mellan Morgongåva/Heby och Västerås.

Dock har övergången till Mälartåg varit behäftad med stora problem med trafiken. Sommartidtabellen började gälla tidigare än planerat vilket innebär färre avgångar. Många avgångar mellan Gävle – Uppsala har ställts in, och Mälartåg har aviserat att detta inte ska drabba sträckan Uppsala-Sala. Vi kan konstatera att en mängd tåg på även den sträckan ändå har varit inställda från sommarens start. De anledningar som anges är antingen fordonsbrist eller personalbrist. Turerna har ofta blivit inställda med några minuter kvar till avgång och resenärerna blir hänvisade till nästa avgång som i bästa fall går någon timme senare.

Sedan en tid har det dessutom, parallellt med problemen med tågtrafiken, löpande skett att även bussturer i linjetrafik ställs in. Tidigare har detta varit mycket ovanligt. Det innebär att det då inte har funnits någon kollektivtrafik in eller ut ur Heby kommun.

För Heby kommuns invånare innebär detta stora svårigheter att ta sig till och från arbete, skola och fritidsaktiviteter samt att planera sin vardag. För Heby kommun som arbetsgivare medför störningarna problem med att bemanna våra verksamheter, särskilt då turerna ställs in med så kort varsel. Vi framstår inte heller som en attraktiv arbetsgivare då vi inte har tillgång till pålitlig kollektivtrafik. Vi har medarbetare som inte får sin vardag att fungera, och som inte ser hur de kan arbeta kvar i Heby kommun – på grund av problemen med kollektivtrafiken. Detta gäller i en bredd av verksamheter inom samtliga förvaltningar.

Heby kommun efterlyser krafttag för att komma till rätta med beskrivna problem, och att Region Uppsala i mycket högre utsträckning sätter in ersättningstrafik vid inställda turer. Kommunen efterfrågar kommunikation med Region Uppsala om vad som görs för att åtgärda problemen och om prognos på när de är åtgärdade. Kommunen efterlyser också bättre kommunikation till våra pendlare, medborgare och anställda i samma frågor.

I tjänsten
Emma Burstedt, kommundirektör Heby kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 augusti 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås