Utflyktstipset - Färnebofjärdens nationalpark

Händer håller i jord

Färnebofjärdens nationalpark bildades år 1998 och omfattar hela 10 100 ha, varav 4 100 ha vattenområde. Nationalparken ligger alldeles vid det så kallade ”Limes Norrlandicus”, den biologiska gränsen mellan Norrland och övriga landet.

Tack vare områdets stora variation av naturtyper är nationalparken känd för sitt artrika djurliv, särskilt känd för sitt rika fågelliv. Här häckar över hundra arter regelbundet.

Färnebofjärden har också ett rikt fiskeliv och här finns det ett 20-tal fiskarter. För den som är fiskeintresserad är Färnebofjärden en utmärkt destination. Den erbjuder en mängd olika fiskemetoder i en varierad miljö.

Här kan du beskåda alla möjliga hackspettsarter, exempelvis gråspett och mindre hackspett. I nationalparken kan du också beskåda flera ugglearter, exempelvis slaguggla samt våtmarksfåglar som havsörn, fiskgjuse, trana och storlom. Eftersom att Färnebofjärdens vatten tidigt blir isfria fungerar det ofta som en rastplats för sångsvanar.

Färnebofjärdens nationalpark är landets 26:e nationalpark och marken ägs utav staten. Naturvårdsförvaltare är Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 augusti 2022
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin