Val 2022: Den 11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige
- glöm inte använda din rösträtt

Söndagen den 11 september är det allmänna val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige i Sverige. Dessa allmänna val hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Det finns ytterligare ett allmänt val och det är till Europaparlamentet som hålls på våren vart femte år.

Offentlig makt utgår från folket

Det är av stor betydelse för demokratin hur ett valsystem är uppbyggt och fungerar. I regeringsformen, som är en del av grundlagen, står det att all offentlig makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Grundlagen säger också att folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, till exempel i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Valsystemets grunder

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta.

  • Allmän rösträtt. Rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, det vill säga ålder, medborgarskap och bostadsort.
  • Lika rösträtt. Alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, det vill säga en röst per person.
  • Fria val. Ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
  • Hemliga val. Väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur denne röstat.
  • Direkta val. Väljarna utser direkt de som sitter i till exempel riksdagen eller kommunfullmäktige – de är direktvalda av folket.

Proportionalitet

Det svenska valsystemet ska så rättvist som möjligt spegla folkets politiska vilja. Därför fördelas mandaten, platserna i tillexempel riksdagen eller kommunfullmäktige, i förhållande till antalet röster som partierna fått i valet. Om partiet får exempelvis 20 procent av rösterna, ska partiet också få cirka 20 procent av mandaten. Ett sådant valsystem kallas proportionellt.

Under tiden fram till valet kommer vi att lyfta fram information kring valet och valsystemet här på www.heby.se Länk till annan webbplats.

Har du frågor kring valet är du välkommen att kontakta vår Medborgarservice, 0224-360 00.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås