Medborgarlöftet 2022- Ny inriktning för sommaren

Händer håller i jord

Samverkan kring medborgarlöftet 2022 fortsätter med ny inriktning inför sommaren.

Medborgarlöftets nya inriktning för sommaren sätter fokus på den trend som ses där barn och ungdomar samlas vid vissa platser och där det bland annat kan förekomma våld, bränder, skadegörelse, alkohol- och drogintag. Under våren har den trenden sets tydligast i Östervåla tätort.

Polisen och kommunen har och kommer kontinuerligt att identifiera dessa samlingsplatser under sommaren och arbeta uppsökande och kontaktskapande för att förebygga att barn och unga far illa eller begår brott. Ett extra fokus ligger fortsatt på Östervåla tätort. Under sommaren sker också uppföljningar mellan parterna i samarbetet så att den uppsökande verksamheten kan styras till rätt platser.

"Att arbeta gemensamt och att kunna ha ett proaktivt och uppsökande arbete som kan möta ungdomen där den befinner sig är oerhört viktigt och värdefullt för alla parter. Både för ungdomen, kommunen, dess invånare och polisen." säger Mina Hagenvall, hållbarhetschef i Heby kommun.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 juni 2022
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin