Välkommen på föreläsning om psykisk hälsa och ohälsa hos seniorer

Händer håller i jord

Den psykiska hälsan är viktig för alla. Vad kan du som senior göra för att stärka den psykiska hälsan och vad gör du om du inte mår bra. Onsdagen den 22 juni besöker Susanne Rolfner Suvanto, leg. sjuksköterska och fil. Mag i pedagogik, Tärnsjö Folkets hus för att berätta mer om psykisk hälsa och ohälsa bland äldre.

Under maj och juni bjuder Heby kommun och region Uppsala in till tre föreläsningar om livsstil och hälsa för seniorer. Onsdagen den
22 juni, klockan 14.00, är det dags för den tredje och avslutande föreläsningen som har temat Psykisk hälsa och ohälsa bland äldre.

Susanne Rolfner Suvanto har varit särskild utredare av den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen. Hon har också varit projektledare inom SKR i projekt som ska öka kunskapen om de äldres psykiska hälsa. Hon kommer att berätta mer om hur du som äldre kan jobba med sin psykiska hälsa och ohälsa. Viktiga bitar för hela ditt välbefinnande.

Karin, sjuksköterska vid äldremottagningen, är med vid alla föreläsningstillfällen.

Föreläsningen är kostnadsfri och arrangeras av Region Uppsala och Heby kommun.

Varmt välkommen!

Se evenemanget i vår evenemangskalender Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 juni 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås