Vi vässar arbetet med hållbar energianvändning - blir delägare
i Energikontoret i Mälardalen

Händer håller i jord

I dag, den 5 juni, är det Världsmiljödagen. Vi jobbar hela tiden för ökad hållbarhet och en mer effektiv energianvändning i Heby kommun. För att bli ännu skarpare i detta arbete går vi nu in som delägare i Energikontoret i Mälardalen.

Energikontoret i Mälardalen är en kompetensresurs som arbetar för hållbar energiutveckling i sina ägarkommuner. Bland annat genom att driva lokala, regionala och internationella projekt, om allt från laddinfrastruktur och solenergi till hur kommuner bäst kan arbeta för att uppnå globala klimatmål och tackla utmaningar som effektbrist. Ett av de första projekten som Heby kommun nu blir en del av är Elkapacitet och effektanvändande i Östra Mellansverige – en nystartad satsning med syfte att stötta kommuner och andra aktörer i arbetet med att säkra tillgången på el.

– Vi har beslutat inriktningar för vårt arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030. Därför känns det mycket bra att vi nu breddar vår tillgång till expertkunskap inom hållbar energiutveckling, effektiv energianvändning och förnybar energi. Genom Energikontoret i Mälardalen får vi också bättre förutsättningar för samverkan med andra kommuner och aktörer, och vi blir starkare tillsammans, säger Lina Salomonsson, miljöstrateg på Heby kommun.

Finns ett stort engagemang

- Det finns ett stort engagemang från kommunen, närings- och föreningslivet för lokal förnybar energi från skog och sol. Heby kommun och Hebygårdar AB i samarbete med Sala-Heby Energi AB var tidigt ute med att övergå från fossil olja till förnybar energi för uppvärmning av förskolor, skolor och bostäder. Solelpaneler finns nu på många tak runt om i kommunen och vi är i Sverigetoppen år efter år när det gäller antal watt installerad per person. Mycket mer finns att göra inom energieffektivisering och där kommer medlemskapet i energikontoret att vara viktigt nu och framåt, säger Marie Wilén (C), kommunalråd.

Nu har Energikontoret 16 ägarkommuner

Sedan 23 maj ägs Energikontoret i Mälardalen i sin helhet av sammanlagt 16 kommuner i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län. Bolaget har även ett serviceavtal med Uppsala kommun.

– Vi är en kompetensresurs inom energi- och klimatområdet, och en viktig uppgift för oss är att knyta samman kontakter som leder till positiva resultat. Vi har varit verksamma i Uppsala län sedan 2007 och ser fram emot Heby kommuns samägande och deltagande i vår framtida verksamhet, säger Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen.

Beslut om delägarskap i Energikontoret i Mälardalen togs av kommunfullmäktige och vann laga kraft den 23 maj.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås