Medborgarlöfte för
andra kvartalet 2022 klart

Händer håller i jord

Ett medborgarlöfte mellan Heby kommun och Lokalpolisområde Norduppland sluts varje år. I medborgarlöftet för 2022 lovar kommunen och polisen att fortsätta att samverka med regelbundna lägesbilder kring barn, ungdomars och unga vuxnas situation i Heby kommun.

Lägesbilderna som verksamheter och polisen beskriver ska sedan ligga till grund för det arbete som utförs och verka brottsförebyggande och trygghetsskapande för målgruppen.

Inriktning för kvartal två fokuserar på Östervåla

Lägesbilden för andra kvartalet 2022 beskriver oro och upplevda störningar på olika platser i Östervåla . Inriktningen som polisen och kommunen arbetar med är därför att samverka och arbeta trygghetsskapande och kontaktskapande med högre närvaro för att påverka och motverka fortsatt utveckling av situationen.

Vi har den senaste tiden fått in flera anmälningar om framförallt skadegörelse i Östervåla och vi ska ju jobba mot aktuella problem. För tillfället är det helt enkelt så att det är mer som händer i Östervåla än i övriga kommunen och då ska vi självklart inrikta vår verksamhet därefter. Jörgen Wilestedt, kommunpolis Heby kommun

I början av juni skickas en enkät ut till polis och verksamheter för att kunna ta fram nästa lägesbild för Heby kommun som ska gälla för juni- augusti.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås