Ny enhet med fokus på hållbarhetsfrågor i Heby kommun

Hållbarhetsenheten, så heter den nya enhet som fokuserar på hållbarhetsfrågor i Heby kommun. Enhetens arbete spänner över hela Agenda 2030s målsättningar med ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.

Mina Hagenvall

Mina Hagenvall

På enheten arbetar miljöstrateg, näringslivstrateg, landsbygdsutvecklare, strateg för närvård och social hållbarhet och förändringsledare'. Chef för den nya enheten är Mina Hagenvall som också i sitt uppdrag kommer att fortsätta vara strateg för närvård och social hållbarhet.

- Vi har fått ett spännande och fint uppdrag i att leda och samordna kommunens arbete inom Agenda 2030. Det görs redan en massa bra hållbarhetsarbete i våra förvaltningar och vi kommer att arbeta för att stärka det så att vi får än mer kraft och energi i vår gemensamma strävan mot hållbarhet. Styrkan är att vi arbetar tillsammans säger Mina Hagenvall, chef för Hållbarhetsenheten, Heby kommun

En utav den nya enhetens medarbetare är Hanna Röngren som arbetar som förändringsledare för effektiv och nära vård i Heby kommun. Effektiv och nära vård är namnet på den vårdreform som just nu genomförs i hela Sverige för att hälso- och sjukvården och omsorgen ska klara av de utmaningar de står inför. Reformen görs i ett nära samarbete mellan Sveriges regioner och kommuner.

- I mitt uppdrag som förändringsledare för effektiv och nära vård ingår det att leda och utveckla Heby kommuns arbete mot en hälso- och sjukvård och omsorg som verkar mer hälsofrämjande och arbetar mer förebyggande med stöd och insatser. Utvecklingsarbetet är en nationell reform för en god och nära vård, med tydlig koppling till flera av de globala målen inom Agenda 2030. Ett uppdrag som jag arbetar med just nu är att tillsammans med Region Uppsalas verksamheter i Heby kommun stärka det närvarofrämjande arbetet i kommunens grundskolor säger Hanna Röngren, förändringsledare för effektiv och nära vård, Heby kommun

Enheten som startades upp den 1:a april kommer, organisatoriskt, att ligga på central förvaltning. Arbetet har stor förankring i kommunen men kommer nu alltså att ha en egen enhet för att föra de så viktiga frågorna.

Vi önskar både Mina, Hanna och övriga medarbetare på Hållbarhetsenheten stort lycka till med sitt viktiga arbete.

Hanna Röngren

Hanna Röngren

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 maj 2022
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin