Högt betyg från företagen i NKI - men målsättningen är att bli ännu bättre

Händer håller i jord

Varje år mäter och rankar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommunens service till företagen inom de sex myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd. I den senaste mätningen får Heby kommun 72 i NKI (Nöjd Kund Index), vilket räknas som högt men är något sämre än förra mätningen. Det ger oss plats 137 i årets ranking.

Livsmedelstillsynen är det som får högst betyg i Heby kommun. Den når ett NKI på 75. En ökning från det förra mätbara resultatet då vi hade 70. När det gäller bygglov backar vi något från 57 till 55 vilket också är den kategori som placerar sig sämst. Miljötillsynen backar från det tidigare rekordet på 85 till 70. När det gäller markupplåtelse, brandskydd och serveringstillstånd är de inkomna svaren för få för att ett resultat ska kunna tas fram.

Sex kvalitetsfaktorer
NKI utgår från de sex kvalitetsfaktorerna information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet inom respektive myndighetsområde. När ett företag haft kontakt med oss inom ett eller flera av dessa områden finns möjlighet att vara med i NKI-utvärderingen.
- Det är otroligt värdefullt för oss att företagen deltar i den här undersökningen. Då får vi ett betyg på vårt bemötande och vår hantering. Vi strävar ju hela tiden efter att bli bättre där vi underlättar och möjliggör så mycket vi kan för våra företag. Nu ska vi titta på utslaget av årets NKI och jobba vidare för ett ännu bättre resultat. Vi är inte nöjda förrän vi nått minst 80 och det fortsätter vi att jobba för, säger Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg.

Mer om mätningen
Varje år genomför Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) en Företagsklimatundersökning där företagen sätter betyg på kommunernas service inom myndighetsärenden som brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn, livsmedelstillsyn, serveringstillstånd och upphandling. Tillsammans med SKR så har 204 kommuner och 26 gemensamma förvaltningar/förbund deltagit i undersökningen för 2021.

Till undersökningen SKR - NKI 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 april 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås