Vi stärker blivande chefer
genom Ledararenan

Händer håller i jord

För att i framtiden kunna göra fler interna chefsrekryteringar och möta de förändringar som ledarskapet står inför har Heby kommun startat ledarprogrammet Ledararenan tillsammans med Knivsta, Håbo, Östhammar och Älvkarleby kommuner. Tillsammans utbildar vi nu våra framtida ledare.

Programmet sträcker sig över tolv månader och uppstartsmötet för årets program hölls nyligen i Knivsta där femton deltagare var på plats. Simon Coleman, Heby kommun, Elin Söderlind, Östhammars kommun och Emma Miljeteg, Knivsta kommun, är tillsammans programansvariga för Ledararenan. De vet att alla kommuner kämpar med begränsade resurser och de tror på styrkan i att jobba mer tillsammans.

– Vi vet att välfärden inte har råd att missa bra chefer. Därför är det viktigt att vi hjälps åt med att identifiera, rekrytera och utveckla medarbetare i våra organisationer som kan bli våra framtida ledare, säger Elin.

Lärande arena

Programmet är tänkt att vara en lärande arena där man ska våga testa, pröva sig fram, misslyckas och tänja sin komfortzon i en säker och trygg miljö. Förhoppningen är att deltagarna ska få en nyfikenhet kring ledarskap och en möjlighet att känna på ledarskapet och utvecklas under programmet. Dessutom händer det mycket i vår omvärld nu och det finns många komplexa frågor som påverkar framtidens ledarskap.

Vi lever i värld som präglas av rörlighet, osäkerhet, komplexitet och oklarhet. När omvärlden är oviss påverkas ledarskapet. Många chefer och ledare känner osäkerhet och ökad press, säger Elin.

Stärks för framtidens ledarroll

Utbildningsledarna menar att framtidens ledarroll kommer att behöva förändras och därför finns teman som kommunikation, samspel och samtal samt det nya arbetslivet och förändringsledning på schemat för deltagarna. Simon och Elin är glada och nöjda över en bra start med ett härligt och energiskt gäng som vill lära sig mer om hur det är att vara chef.

– Ledararenan är en del i att säkerställa ledarförsörjningen och självklart också en del i att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Simon Coleman.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 april 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås