Snart är det dags - 1700 ton sand
ska sopas upp från våra gator

Den 11 april inleds arbetet med att ta upp sand från våra gator. Om allt går enligt plan kommer arbetet att pågå under en månad.

- En utmaning i år är att det fortfarande är väldigt kalla nätter. Maskinerna är utrustade med vatten för att dämpa dammet och det gör dem känsliga för kyla. Dessutom är en del vägar fortfarande isiga men vi håller tummarna för att vi kan komma igång den 11 april enligt plan, säger Daniel Hagman, gatuansvarig på Heby kommun.

Sopning även kvällstid

Sopning kommer att ske även på kvällarna med anledning av att det då är mindre trafik och färre människor ute. På många platser grovsopar maskinerna först för att senare återkomma för finsopning.
- Det kan göra att det ligger kvar sand när maskinerna har varit i området en första gång men de kommer tillbaka och gör en finsop. Det är toppen om alla parkerar sina bilar inne på sina tomter och inte ställer ut sopkärl på gatan. Då blir det enklare för sopmaskinen och renare på gatan, säger Daniel Hagman.

Utsedda uppsamlingsplatser

Då sopmaskinerna rymmer en ganska liten mängd sand kommer de under arbetets gång att tömmas på ett antal utsedda platser. Det är platser som är särskilt utsedda för att det inte ska störa trafiksäkerhet eller omgivning. När all sopning är slutförd kommer högarna med sand att fraktas bort.
- Ett tips till alla är att sopa upp sand och spara i hinkar hemma i förrådet eller garaget till nästa vintersäsong. Då slipper du också åka och hämta sand när första halkan kommer, säger Daniel.

Se över häckar och träd

En stor hjälp för de som sopar är också om träd och häckar är klippta så att de inte hänger ut på gator, trottoarer, gång- och cykelbanor.
- Toppen också om man sopar av murar, staket och trädgårdsgångar innan sopmaskinen har varit i området. Jag tror att vi alla ser fram emot när det är helt sandfritt på våra gator, säger Daniel Hagman.

Daniel vill också påminna alla om att hålla säkerhetsavstånd till arbetsfordon i arbete och skapa ögonkontakt med chauffören om passage är nödvändig.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 april 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås