Klartecken för ny simbassäng

Simbassängen på Heby Arena.

Nu är alla beslut tagna och arbetet med den nya simbassängen i Heby Arena kan börja. Om tidsplanen håller så kommer vi att kunna erbjuda premiärbad vid årsskiftet.

Den 14 mars beslutade Kultur- och fritidsnämnden att den befintliga bassängen ska ersättas med en helt ny. Grunden är en ny bassäng som har samma djup och storlek som idag. Beslutet innefattar också en ny rutschbana med en separat landningsbassäng för att inte störa simmande gäster. Det valda alternativet innebär en hyresökning med 584 800 kronor per år.

Tillstånd för byggstart

Den 29 mars beslutade också Kommunstyrelsen att bevilja Hebyfastigheter ett igångsättningstillstånd för hela projektet som beräknas kosta 20,6 miljoner kronor. En investering som Hebyfastigheter gör och som motiverar den hyresökning som kommer att följa.

- Vi är väldigt glada för att alla beslut nu är tagna så att arbetet kan komma igång. Om allt går enligt plan hoppas vi att Heby kommun återigen kan erbjuda fina möjligheter till bad och simning lagom till årsskiftet 2022/2023, säger Peter Jansson, tf Kultur- och fritidschef.

Kommunstyrelsens protokoll justeras fredagen den 1 april och från och med då gäller beslutet formellt.

Presskontakt

Peter Jansson, tf Kultur- och fritidschef, peter.jansson1@heby.se
Stefan Liljebris, VD Hebyfastigheter, stefan.liljebris@heby.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 september 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord