Snart väntar beslut om
nya bassängen i Heby Arena

Stora simbassängen i Heby Arena med bord och stolar på bassängkanten.

Nu börjar renoveringsplanerna för den stora simbassängen i Heby Arena att ta form. I mars väntar flera beslut för att möjliggöra arbetsstart.

Under hösten och vintern har Hebyfastigheter bildat en arbetsgrupp tillsammans med upphandlad entreprenör och leverantör där man har tittat på möjliga alternativ för att skapa en modern och fungerande bassänganläggning. Arbetsgruppen har nu lämnat förslag på alternativa åtgärder och den 14 mars ska kultur- och fritidsnämnden besluta om vilket alternativ de ser som mest ändamålsenligt både ur ett besöks- och kostnadsperspektiv.

Samma storlek med högre standard

Grunden är en ny bassäng som har samma djup och storlek som idag. Därtill finns det lite olika tankar kring rutschbana och olika sträckningar för den. I och med bassängbytet kommer det också att bli en standardhöjning när det gäller teknik och rening. För Heby kommun är det hyresnivån som kommer att påverkas av det beslut som fattas.

Beställning kan göras efter beslut

Efter att kultur- och fritidsnämnden har fattat sitt beslut lämnas frågan över till kommunstyrelsen som ska besluta om ett igångsättningstillstånd för projektet. Det kan ske tidigast i slutet av mars. När besluten är tagna kan Hebyfastigheter starta arbetet och beställa den nya bassängen. Redan nu står det klart att leveranstiden av bassängen är 36 veckor. I väntan på bassängen kommer renoveringsarbeten att ske i simhallen.

Nya fina bad- och simmöjligheter

Om allt går enligt plan hoppas vi att Heby kommun återigen kan erbjuda fina möjligheter till bad och simning lagom till årsskiftet 2022/2023.
Efter den 14 mars kommer vi att återkomma med kultur- och fritidsnämndens beslut kring bassängen i Heby Arena.

Presskontakt

Peter Jansson, tf Kultur- och fritidschef, peter.jansson1@heby.se
Stefan Liljebris, VD Hebyfastigheter, stefan.liljebris@heby.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 oktober 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord