Marie Wilén (C) och Emma Burstedt:

Extra viktigt att vi bryr oss om varandra i dessa oroliga tider

Soluppgång över vintrigt gärde.

Det är omvälvande att vi nu har ett krig på Europeisk mark. Situationen innebär att många känner oro och vi vill uppmana dig att vara uppmärksamma på om någon i din närhet behöver hjälp och stöd.

Ingen vet hur länge kriget i Ukraina kan pågå. Det är svårt att förutspå exakt vad det kan leda till, men Försvarsmaktens och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) bedömning nu är att konsekvenserna för Sverige är begränsade. Bränslepriser har stigit, och det kan driva på inflationen vilket leder till något ökade priser överlag. Sverige, och Heby kommun, kan få ta emot flyktingar från Ukraina. Vi har idag inte någon information om huruvida ett mottagande är aktuellt. Det är också sannolikt att olika typer av påverkansoperationer och hackerattacker ökar i intensitet.

Vi samarbetar med andra myndigheter

Vår kommun samarbetar med övriga kommuner i länet, Regionen, länsstyrelsen och myndigheter för att vara förberedda i den situation vi nu befinner oss. För oss alla är det viktigt att vara uppmärksamma på hur våra medmänniskor mår. Det är också viktigt att vara källkritisk till den information som kommer i olika kanaler och endast använda sig av nyhetskanaler som du är säker på. Sprid inte rykten vidare.

Kvalitetssäkrad information

På vår webbplats hittar du användbara verifierade länkar till myndigheters information om händelserna i Ukraina och råd om hur du och andra kan hantera oro kopplat till det försämrade säkerhetsläget i omvärlden.

Var uppmärksam och ta hand om dig och dina medmänniskor!

Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande
Emma Burstedt, kommundirektör

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2022
Sidan publicerad av:
Camilla Röjerås