Medborgarlöfte 2022

Heby kommun och Lokalpolisområde Norduppland sluter varje år ett medborgarlöfte. I år lovar man att fortsätta samverka kring lägesbilder kring barn, ungas och unga vuxnas situation i Heby kommun.

I medborgarlöftet för 2022 lovar kommunen och polisen att fortsätta det arbete som man startade upp under 2021 års medborgarlöfte. Det innebär att parterna ska fortsätta att samverka med regelbundna lägesbilder kring barn, ungdomars och unga vuxnas situation i Heby kommun.

Lägesbilderna som verksamheter inom Heby kommun och polisen beskriver ska sedan ligga till grund för det arbete som verksamheterna och polisen gör och verka brottsförebyggande och trygghetsskapande för målgruppen.

Gemensamma arbetssätt för att förebygga våld i nära relationer

Som en del i arbetet i år kommer Heby kommun tillsammans med Hebygårdar och polisen titta på gemensamma arbetssätt för att förebygga våld i nära relationer. Bakgrunden är att våld i nära relationer ökat både i länet och i Heby kommun under 2021.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 januari 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord