Uppsamlingsräkning - EU-valet

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2024-06-12

Datum då anslaget sätts upp

2024-06-12

Datum då anslaget tas ned

2024-07-03

Kungörelse

På onsdagen efter valdagen räknar valnämnden de röster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Då räknas framför allt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men även brevröster från utlandet och röster från ambassader. Uppsamlingsräkningen är offentlig och sker på kommunkontoret i Heby.

Sekreterare

Sebastian Runbom

Kontakt

val@heby.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juni 2024
Sidan publicerad av:
Sebastian Runbom