Granskning DP 396 Verksamhetsmark Harbo

Granskning

Granskningstiden är perioden 2024-05-08 till och med 2024-05-29 (3 veckor).

Skriftliga Synpunkter

Yttrande ställs skriftligen till Heby kommun, Mark- och planeringsenheten, 744 88 HEBY eller till information@heby.se.

Yttrande ska ha inkommit senast den 29 maj 2024.

Inbjudan till granskning har skickats till remissinstanser samt kungörs på kommunens elektroniska anslagstavla.

Planhandlingarna finns i PDF-format nedan.

Relaterade dokument

Underrättelse granskning Pdf, 653.2 kB.
Plankarta granskning 2 Pdf, 504.9 kB.
Planbeskrivning granskning 2 Pdf, 2.8 MB.
Granskningsutlåtande Pdf, 944.9 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2024
Sidan publicerad av:
Hanna Löfstrand