Inbjudan till samråd reviderade avfallsföreskrifter

Samrådstider

2023-07-14 - 2023-09-01

Reviderad avfallsföreskrifter

VafabMiljös Avfallsföreskrifter behöver revideras på grund av ändrad lagstiftning, förändrat ansvar för förpackningar och några andra justeringar som beror på VafabMiljös egna erfarenheter samt kundernas synpunkter. Heby kommun är medlemmar i VafabMiljö kommunalförbund och Heby kommun har beslutat att förslaget ska ställas ut på samråd, vilket innebär att kommuninvånare får lämna synpunkter på förslaget.

Synpunkter kan lämnas fram till den 1 septenber 2023. Synpunkter skickas till info@vafabmiljo.se

VafabMiljö sammanställer ett slutligt förslag. Förslaget tas sedan upp till beslut i respektive medlemskommun under senhösten 2023. De reviderade föreskrifterna förväntas kunna träda ikraft den 1 januari 2024.

Förslag till reviderade avfallsföreskrifter finns i sin helhet i bilaga 1.
Information om förslagets huvudsakliga innebörd finns i bilaga 2.

Beslut om utställning/samråd finns i dokumentet ”Ordförandebeslut, utställning/samråd om förslag till reviderade avfallsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund, 11 juli 2023

Yttrande

Synpunkter skickas till info@vafabmiljo.se

Relaterade dokument

Ordförandebeslut, Utställning samråd om förslag till reviderade avfallsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund 11 juli 2023 Pdf, 1.1 MB.

Bilaga 1 - Förslag till Avfallsföreskrifter VafabMiljö Heby för utställning Pdf, 449.9 kB.

Bilaga 2 - Information om förslagets huvudsakliga innebörd Revidering av Avfallsföreskrifter 2024 Pdf, 115 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 juli 2023
Sidan publicerad av:
Linda Ahlin