Inbjudan till granskning om DP 394 Horrsta Norra; del av Horrsta 4:36, Heby

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-03-24

Paragrafer

Ks § 51 

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-17

Datum då anslaget tas ned

2021-05-17

Kontakt

Sara Lindberg, planarkitekt
sara.lindberg@heby.se
0224-361 87

Relaterade dokument

https://www.heby.se/boende-trafik-och-miljo/boende-och-samhallsutveckling/planer-och-byggprojekt/har-planerar-vi-just-nu/detaljplaner-under-arbete/dp-394-horrsta-norra-del-av-horrsta-436-heby Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 maj 2022
Sidan publicerad av:
Charlotta Nord