Kommunfullmäktige sammanträder

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

8 februari 2022

Datum då anslaget sätts upp

1 februari 2022

Datum då anslaget tas ned


Sekreterare

Disa Hasselberg

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Kallelse

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2022
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg