Hälsa och livsstil - föreläsning om psykisk hälsa bland äldre med Susanne Rolfner Suvanto

Datum
Tid till

Psykisk hälsa bland äldre med Susanne Rolfner Suvanto är den tredje och sista föreläsningen i serien Hälsa och livsstil som ges i Tärnsjö Folkets hus för seniorer under våren.

Även vid hög ålder kan de flesta påverka sin hälsa positivt. Under tre föreläsningar i Tärnsjö Folkets hus kommer vi att berätta mer om aktivitet, kost och psykisk hälsa ur äldres perspektiv.

22 juni, klockan 14.00
I den tredje och sista föreläsnignen för våren berättar Susanne Rolfner Suvanto, leg. sjuksköterska och fil. Mag i pedagogik, mer om psykisk hälsa och ohälsa bland äldre. Susanne Rolfner Suvanto har varit särskild utredare av den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen. Hon har också varit projektledare inom SKR i projekt som ska öka kunskapen om äldres psykiska hälsa.

Karin, sjuksköterska vid äldremottagningen, kommer att vara med vid alla föreläsningstillfällen.

Föreläsningen är kostnadsfri och är ett samarbete mellan Region Uppsala och Heby kommun.

Välkommen!

Evenemangsinformation

Datum
Tid
till
Plats
Tärnsjö Folkets hus, Norra Storgatan 26 A, Tärnsjö
Arrangör
Heby kommun och Region Uppsala
E-post
jonatan.stanczak@heby.se