Hälsa och livstil - vad kan jag som senior göra för att stärka kroppen?

Datum
Tid till

Vad kan jag göra för att stärka kroppen är den första av tre föreläsningar i serien Hälsa och livsstil som ges på Tärnsjö Folkets hus för seniorer under våren.

Även vid hög ålder kan de flesta påverka sin hälsa positivt. Under tre föreläsningar i Tärnsjö Folkets hus kommer vi att berätta mer om aktivitet, kost och psykisk hälsa ur äldres perspektiv.

Onsdagen den 18 maj, klockan 14.00, berättar Mathilda, fysioterapeut vid Östervåla vårdcentral, mer om hur du som senior kan använda rörelse för bättre hälsa.

Karin, sjuksköterska vid äldremottagningen, kommer att vara med vid alla föreläsningstillfällen.

Föreläsningen är kostnadsfri och arrangeras av Region Uppsala och Heby kommun.

Välkommen!

Kommande föreläsningar

8 juni, klockan 14.00: Vad ska jag som äldre tänka på när det gäller kost?
Föreläsning med Eleonor, dietist från Östervåla vårdcentral.

22 juni, klockan 14.00: Susanne Rolfner Suvanto, leg. sjuksköterska och fil. Mag i pedagogik, berättar mer om psykisk hälsa och ohälsa bland äldre.

Evenemangsinformation

Datum
Tid
till
Plats
Tärnsjö Folkets hus, Norra Storgatan 26A, Tärnsjö
Arrangör
Heby kommun och Region Uppsala
E-post
jonatan.stanczak@heby.se