Överförmyndarnämnden - protokoll

Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2024-06-10

Paragrafer

174 - 200

Datum då anslaget sätts upp

2024-06-12

Datum då anslaget tas ned

2024-07-04

Möjlighet till överklagande under perioden

2024-06-12 - 2024-07-03

Förvaringsplats för protokollet

Överförmyndarförvaltningen

Sekreterare

Sofi Mååg

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Anslag Pdf, 254.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024
Sidan publicerad av:
Disa Hasselberg