Sociala utskottet

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2024-06-03

Paragrafer

§ 97

Datum då anslaget sätts upp

2024-06-03

Datum då anslaget tas ned

2024-06-25

Möjlighet till överklagande under perioden

2024-06-03 - 2024-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Jenny Tobiasson

Kontakt

information@heby.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 juni 2024
Sidan publicerad av:
Jenny Tobiasson