Revisorerna - protokoll

Organ

Kommunfullmäktiges revisorer

Sammanträdesdatum

2024-05-23

Paragrafer

§ 43-52

Datum då anslaget sätts upp

2024-05-28

Datum då anslaget tas ned

2024-06-19

Möjlighet till överklagande under perioden

2024-05-28 - 2024-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkonotret, Tingsgatan 11, Heby

Sekreterare

Sebastian Runbom

Kontakt

information@heby.se

Relaterade dokument

Protokoll Pdf, 784 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 maj 2024
Sidan publicerad av:
Sebastian Runbom